Copia extrasului de carte funciara actualizat cu =
privire la destina?ia terenului, prevazuta la art. 266 alin.(1) lit. e) =
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.700/2014 (conform =
Certificatului de urbanism nr. 1989/28.05.2014 imobilul este situat in =
intravilan si partial in extravilanul municipiului Cluj-Napoca). 

Acesta e mesajul aparut de la =
cadastru, sa vezi care e solutia si da-mi si mie de =
veste

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 AUTOFYG THEME | Facut pentru voi!

logo-footer

Ramanem in contact: